Telefon

+420 723 342 839

E-mail

magdalena.kuznikova@atlas.cz

Otevírací doba

Dle objednávek

Moje zásady práce

Budete hubnout přirozenou cestou. Tak, jak vám to tělo a změny dovolí. Cílem je co nejnižší riziko jo-jo efektu.

Nepoužívám koktejly na hubnutí, ketodiety, léky na hubnutí apod. S úspěchem používám u klientek aromaterapeutickou podporu. Což je v této oblasti unikátní.

Pracuji pouze s motivovanými lidmi. Jinak je to ztráta času i peněz pro obě strany.

Váhové úbytky záleží na velikosti a rychlosti zavádění změn. Nesmí to být na úkor zdraví a psychické pohody.

Máte zdravotní obtíže? Při úpravě životního stylu k nim vždy musíme přihlédnout.

Jak to probíhá při redukci váhy

Dle typu služby vše probíhá v rozpětí 1 – 4 měsíce. Jednotlivé fáze se mohou překrývat, jít souběžně. Nejčastěji je to v situaci, když už jste začala aktivně cvičit před příchodem do poradny. Vše se tedy odvíjí individuálně a flexibilně podle vašich potřeb.

FázeCo se děje?Proč se to děje?
1. setkáníPromluvíme si. Zhodnotíme současnou situaci. Co potřebujete, co ovlivňuje vaši snahu o změnu…
Provedeme vstupní kompletní vyšetření – hmotnost, obvody, množství tukové, svalové hmoty, obsah vody aj.
Potřebuji vás trochu poznat … a ostatně vy mně také.
Vyšetření je nezbytné, abychom měli objektivní, měřitelná data. Ne vždy je hubnutní vidět na kilech. Informace jsou důležité i kvůli prognóze.
1. fázeBěhem dalších setkání probíhá analýza stravovacích zvyklostí a jejich postupná úprava (režim, výběr a množství potravin, pitný režim atd.).
Pokud máte službu Aromaterapeutická podpora, tak ji nastavíme pro první měsíc.
Pokud máte službu Cvičení na vibrační plošině, začneme.
Fixace změn ve stravování trvá delší dobu, než nastavení pohybových změn. Proto těmito tématy začneme.
Aromaterapie slouží k podpoře metabolismu, detoxu a psychiky. Cvičení na vibrační plošině má efekt na redukci problematických partií.
2. fázeProvedeme analýzu pohybové aktivity.
Upravíme pohybový režim.
V tuto dobu vám zpravidla sestavuji jídelníček.
Zařadíme novou pohybovou aktivitu nebo podpoříme stávající. Díky analýze máme konkrétní obraz vašeho výdeje energie a možností změny.
V tuto dobu zpravidla už máte základní změny ve stravě za sebou. Pokud vám to vyhovuje a hubnete, sestavím vám konkrétní jídelníček.
3. fázePosouzení a kontrola dosavadního postupu a efektu změn. Dolaďování detailů, fixace změn.Funguje vše, jak má? Co ještě můžete pro sebe udělat? Upozornění na co si v budoucnu dávat pozor. Co je pro vás rizikové, co zvládáte bez problémů.
Závěrečné setkáníProvádíme výstupní kompletní vyšetření (viz 1. setkání) a zhodnotíme výsledek.
Pokud máte zájem nastavíme kontrolní konzultace nebo kontrolní vyšetření.
Dostanete písemný výstup všech vyšetření. Promluvíme si spolu. Přínosem je pro mne vaše zpětná vazba.