Telefon

+420 723 342 839

E-mail

magdalena.kuznikova@atlas.cz

Otevírací doba

Dle objednávek

I.

Mgr. Magdalena Kuzníková jako správce, se sídlem Kelčany 68, 696 49, IČ: 75769671, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), ve smyslu předpisu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává tyto osobní a citlivé údaje: jméno, příjmení, rok narození, adresa, email, telefon, číslo účtu, údaje zjištěné v souvislosti s využitím služeb v Dietologické poradně (např. hmotnost, výška atd.), soubory cookie.

Tyto údaje se zjišťují za účelem poskytování výživového poradenství, interního statistického zpracování (včetně měření návštěvnosti webu, přizpůsobení stránek webu), účetní evidence. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze správcem. Data budou správcem zpracována po dobu poskytování služeb a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování služby.

Jméno, příjmení a email se zpracovávají pro potřeby šíření obchodního sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Správce, obsahujícího zejm. informace o novinkách a o produktech, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od ukončení poskytování služby.

II.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Mgr. Magdalena Kuzníková, Kelčany 68, 696 49, magdalena.kuznikova@atlas.cz. Souhlas nelze vzít zpět telefonicky.

Používání souborů cookie lze v prohlížeči samozřejmně zakázat.

III.

Dále máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz, skartaci osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24. 5. 2018.