O firmě

Mgr. Magdalena Kuzníková pracuje jako nutriční specialistka od roku 2002.

Vzhledem ke zdravotnickému vzdělání (Lékařská fakulta MU v Brně, obor specializace ve zdravotnictví, výživa člověka) je schopná Vám pomoci nejen s redukcí váhy, ale i vysvětlit principy speciálních diet při zdravotních potížích.

V Kyjovské nemocnici v roce 2002 pod vedením MUDr. Hudečka zavedla Poradnu výživy (edukace diabetiků, poradenství v poradně i u lůžka, posouzení nutričního stavu pacientů, skupinová i individuální redukce váhy…).

Od roku 2005 se věnuje klientům soukromně v Dietologické poradně.

Spolupráce s Centrum Anabell Brno v rámci projektů vzdělávání zdravotnických pracovníků, 2017 projekt U stolu – práce s rodinou, kdy člen domácnosti má mentální bulimii nebo mentální anorexii.

V letech 2005 – 2008 spolupráce s Kontaktním centrem pro drogově závislé, Charita Kyjov.

Spolupráce na projektu Péče o pečující 2017 – 2019 pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s v Kyjově. Tématem byla zejména výživa při duševních onemocněních a péče sama o sebe pro pečující o nemocné duševním onemocněním.

Několik desítek přednášek na téma výživa, redukce váhy, konkrétní dietní opatření, malnutrice, Poruchy příjmu potravy pro odbornou i laickou veřejnost, pacientské organizace. Workshopy a přednášky pro děti školního věku. Aktivní účast na každoroční akci Den pro rodinu.

Posouzení a pomoc s konkrétními změnami ve stravovacích provozech domovech pro seniory.

Mgr. Kuzníková je členka Společnosti pro výživu.

Firma je zapsána v živnostenském rejstříku.